Nieuwe sensor beschikbaar voor Hipper systeem

We doen onderzoek naar een nieuwe activiteitenmonitor die niet eens per kwartier maar eens per minuur een indicatie geeft van de activiteit. Hiermee kan nauwkeuriger worden bepaald waneer de drager actief is of niet actief. De sensor wordt momenteel ingezet in het onderzoeksproject ‘Proeftuinen Ambulante GRZ’. Bij meer belangstelling kunnen we de sensor als optie bij Hipper leveren.